POLITICA DE CONFIDENTIALITATE
BALANCED BY RB S.R.L.

Subscrisa, BALANCED BY RB S.R.L., cu sediul in Cluj-Napoca, str. G-ral Traian Mosoiu, nr. 65, ap. 2, jud. Cluj, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Cluj sub nr. J12/4908/2021, avand CUI: 45068928, avand cont bancar RO93BTRLRONCRT0CE9190701, deschis la Banca Transilvania, denumita in continuare „Balanced by RB”;
Prezentul document stabileste conditiile in care Balanced by RB, in calitate de operator de date cu caracter personal, prelucreaza datele personale ale Clientilor, si a altor persoane care utilizeaza in vreun fel site-ul: https://balanced-by-ramona-bercan.ro/ , denumit in continuare „Platforma”.
Prezenta Politica de confidentialitate vine in completarea Termenilor si Conditiilor de utilizare a Platformei Balanced by RB.

1. SCOPUL PREZENTEI POLITICI
Prin prezenta Politica de confidentialitate Balanced by RB urmareste sa va aduca la cunostina informatiile esentiale in legatura cu operatiunile de colectare, prelucrare si stocare a datelor cu caracter personal.
Prezenta Politica va prezenta modul in care vor fi procesate datele dumneavoastra, scopurile, temeiurile si procedurile de securitate implementate, toate in temeiul legislatiei cu privire la protectia datelor cu caracter personal.

2. DEFINITII
a. Date cu caracter personal – orice informații privind o persoana fizica identificata sau identificabila („persoana vizata”); o persoana fizica identificabila este o persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un numar de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identitatii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;
b. Prelucrare – orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fara utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozitie in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, stergerea sau distrugerea;
c. Prelucrarea datelor cu caracter personal – orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fara utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozitie in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, stergerea sau distrugerea;
d. Operator de date cu caracter personal – persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care, singur sau impreuna cu altele, stabileste scopurile si mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci cand scopurile si mijloacele prelucrarii sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevazute in dreptul Uniunii sau in dreptul intern;
e. Persoana împuternicita – persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care prelucreaza datele cu caracter personal in numele operatorului;
f. Autoritatea de supraveghere a prelucrarii datelor cu caracter personal – autoritatea publica centrala autonoma cu competenta generala in domeniul protectiei datelor personale, fiind garantul respectarii drepturilor fundamentale la viata privata si la protectia datelor personale.

3. PRINCIPII DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Balanced by RB este determinata sa respecte principiile prevazute de legislatia in materia protectiei datelor cu caracter personal, motiv pentru care datele cu caracter personal sunt:
a. prelucrate in mod legal, echitabil si transparent fata de persoana vizata;
b. colectate in scopuri determinate, explicite si legitime si nu sunt prelucrate ulterior intr-un mod incompatibil cu aceste scopuri;
c. adecvate, relevante si limitate la ceea ce este necesar in raport cu scopurile in care sunt prelucrate;
d. exacte si, in cazul in care este necesar, actualizate;
e. pastrate intr-o forma care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioada care nu depaseste perioada necesara indeplinirii scopurilor in care sunt prelucrate datele;
f. prelucrate intr-un mod care asigura securitatea adecvata a datelor cu caracter personal.

4. SCOPURILE PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Balanced by RB prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal in urmatoarele scopuri:
a. livrarea produselor si/sau programelor comandate de pe Platforma;
b. crearea si administrarea contului de client pe Platforma;
c. solutionarea reclamatiilor si a altor solicitari formulate de Clienti;
d. returnarea produselor, anularea comenzilor si gestionarea altor incidente intervenite in derularea activitati prestate de Balanced by RB;
e. informarea Clienților despre stadiul comenzilor, prin metodele utilizate de Balanced by RB;
f. in scopul îndeplinirii obligatiilor legale precum obligatia de a raspunde la cererile autoritatilor si institutiilor;
g. in scopul realizarii activitatilor de gestiune financiara precum emitere facturi sau realizarea unor plati;
h. numele, prenumele si adresa de e-mail ale Clientului pot fi prelucrate in scopuri de marketing, prin transmiterea de catre Balanced by RB a unor mesaje electronice privind comunicari comerciale, informatii promotionale, articole de interes si alte asemenea. Prelucrarea acestor Date in scopul declarat poate fi realizata doar in baza consimtamantului prealabil al Clientului.

5. TEMEIUL LEGAL
Legislatia privind protectia datelor permite colectarea, procesarea si stocarea datelor, atat timp cat exista un temei legal pentru proceda in acest sens. Balanced by RB prelucreaza datele cu caracter personal in urmatoarele situatii:
a. incheierea unui contract: datele cu caracter personal sunt necesare pentru ca Balanced by RB sa realizeze demersurile necesare, la solicitarea dvs. pentru a incheia un contract in scopul livrarii unuia dintre produsele si/sau programele comandate de pe Platforma;
b. indeplinirea obligatiilor contractuale: prelucrarea datelor cu caracter personal este necesara pentru a ne indeplini obligatiile ce reies dintr-un contract incheiat cu angajatii, colaboratorii, Clientii etc.;
c. obligatia legala: in unele cazuri, suntem obligati sa prelucram date cu caracter personal pentru a respecta o obligatie legala (obligatii ce tin de dreptul fiscal, dreptul muncii etc.);
d. interes legitim: Balanced by RB ar putea procesa date cu caracter personal in situatia in care prelucrarea datelor este necesare pentru a realiza un interes legitim al Balanced by RB precum intreprinderea si dezvoltarea activitatii economice, atat timp cat nu depaseste interesele persoanelor vizate;
e. consimtamantul: in unele cazuri, Balanced by RB va solicita consimtamantul expres si specific pentru a prelucra datele cu caracter personal. In aceste situatii Balanced by RB va procesa datele cu caracter personal doar ulterior acordarii consimtamantului expres si prealabil al persoanelor vizate.

6. CATEGORII DE DATE PRELUCRATE
Balanced by RB prelucreaza urmatoarele date cu caracter personal:
a. datele de identificare a persoanelor fizice, inclusiv, dar fara a se limita la: nume, prenume, adresa, telefon, e-mail, adresa IP;
b. date privind comenzile, inclusiv, dar fara a se limita la: adresa de livrare, valoarea comenzii, produsele selectate;
c. date financiare, inclusiv dar, fara a se limita la: metoda de plata, ultimele 4 cifre ale cadrului bancar, emitentul cardului;
d. de asemenea, accesand Platforma, serverele Balanced by RB inregistreaza anumite informații despre vizita dvs., precum adresa IP, numarul de accesari sau tipul de browser;
e. Cookies: Balanced by RB utilizeaza fisiere in format text, de mici dimensiuni, denumite cookie-uri, pentru a eficientiza si imbunatatii experienta utilizatorilor. Unele fisiere de tip cookie sunt necesare pentru rularea paginii. De asemenea, in baza consimamantului expres acordat, Balanced by RB poate prelucra si fisiere de tip cookie precum:
 preference cookies: permit paginii web sa retina informatii care schimba modalitatea de operare a paginii, precum limba selectata;
 statistic cookies: faciliteaza Balanced by RB intelegerea modalitatii de utilizare a paginii de catre utilizatori, colectand date in mod anonim;
 marketing cookies: sunt utilizate pentru a urmari vizitatorii pe site-uri web. Intentia este de a afisa anunțuri relevante si interesante pentru fiecare utilizator si, prin urmare, mai valoroase pentru editori si agentii de publicitate terti.
Balanced by RB nu colecteaza date sensibile, in intelesul legislatiei privind protectia datelor cu caracter personal.
Balanced by RB nu colecteaza date cu caracter personal apartinand minorilor sub varsta de 16 ani.

7. PERIOADA DE STOCARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Balanced by RB stocheaza datele doar pe perioada in care subzista temeiul care a justificat prelucrarea datelor.
In ceea ce priveste durata de stocare a datelor dumneavoastra, Balanced by RB limiteaza durata de stocare a datelor cu caracter personal la perioada necesara scopurilor si temeiurilor mentionate mai sus.
De asemenea, la momentul evaluarii perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Balanced by RB are in vedere si obligatiile legale stabilite in sarcina acesteia in materie fiscala si contabila.
Odata ce obligatia legala sau contractuala de stocare a datelor inceteaza, Balanced by RB va proceda la stergerea datelor cu caracter personal, operatiune care va fi consemnata in registrele Balanced by RB.
Mentionam faptul ca in ipoteza in care Balanced by RB identifica un alt temei legal care justifica pastrarea datelor cu caracter personal, acestea nu vor fi sterse, urmand ca dumneavoastra sa fiti informat cu privire la acest aspect. Un astfel de temei îl constituie interesul legitim al Balanced by RB.
Datele cu caracter personal nu sunt utilizate in vederea realizarii unei evaluari automate a aspectelor legate de personalitatea dumneavoastra sau pentru a lua decizii automate in legatura cu dumneavoastra.

8. DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE
Sub rezerva anumitor conditii legale, persoanele vizate au urmatoarele drepturi in legatura cu prelucrarea datelor cu caracter personal:
a. dreptul de a solicita o copie a datelor cu caracter personal pe care le detinem;
b. dreptul la rectificarea oricaror date cu caracter personal incorecte sau incomplete;
c. dreptul la opozitie sau la restrictionarea utilizarii de catre noi a datelor cu caracter personal;
d. dreptul la stergerea datelor cu caracter personal, in situatiile in care persoana vizata si-a retras consimtamantul, prelucrarea nu mai este necesara sau prelucrarea respectiva este contrara legii;
e. dreptul la portabilitatea datelor, ce permite persoanei vizate sa primeasca o copie a datelor prelucrate pe care le-am primit de la aceasta sau sa le transmitem unei alte entitati indicate de aceasta;
f. dreptul de a-si retrage consimtamantul pentru prelucrarile efectuate pe baza de consimtamant. Retragerea consimtamantului nu va afecta legalitatea prelucrarii pe baza consimtamantului de dinaintea retragerii acestuia. In cazurile in care persoana vizata isi retrage consimtamantul, Balanced by RB nu va mai prelucra datele cu caracter personal si va lua masurile corespunzatoare pentru stergerea datelor cu caracter personal. Balanced by RB va putea, totusi, prelucra datele cu caracter personal daca exista un alt temei legal pentru respectiva prelucrare.
Daca aveti calitatea de persoana vizata si doriti sa va exercitati drepturile mentionate mai sus, va rugam sa ne contactati la urmatoarea adresa de email: office@balanced-by-ramona-bercan.ro.

9. TRANSMITEREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE
In urma colectarii datelor cu caracter personal, daca acest lucru este necesar pentru buna functionare a Platformei sau pentru alte motive intemeiate, Balanced by RB poate transmite datele persoanelor vizate urmatorilor destinatari:
a. furnizorului de servicii de plata online;
b. furnizorilor de servicii de marketing;
c. entitatilor implicate in procesul de executare a serviciilor prestate de Balanced by RB;
d. altor colaboratori care presteaza servicii in favoarea Balanced by RB, inclusiv, dar fara a se limita la, contabili, avocati, etc;
e. autoritatilor, organelor statului, instantelor judecatoresti daca exista vreo obligatie legala a Balanced by RB in acest sens.

10. MASURI TEHNICE SI ORGANIZATORICE
Balanced by RB este determinata sa implementeze masuri tehnice si organizatorice pentru a se asigura ca prelucrarea datelor cu caracter personal indeplineste conditiile prevazute in legislatia privind protectia datelor.
In acest scop, Balanced by RB a implementat urmatoarele masuri:
a. intocmirea unor politici si regulamente in conformitate cu legislatia din materia prelucrarii datelor cu caracter personal si actualizarea acesteia la anumite intervale de timp;
b. instruirea angajatilor Balanced by RB si a colaboratorilor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, potrivit politicilor si regulamentelor Balanced by RB;
c. incheierea unor conventii cu partenerii Balanced by RB si persoanele imputernicite prin care se asigura un grad minim prevazut de lege cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal;
d. anonimizarea datelor in situatiile in care este posibil, astfel incat datele respective sa nu permita identificarea persoanei vizate;
e. limitarea accesului la datele cu caracter personal strict la angajatii care sunt implicati in indeplinirea obligatiilor noastre contractuale;
f. luarea tuturor masurilor posibile pentru a impiedica accesul persoanelor neautorizate la sistemele de prelucrare a datelor;
g. asigurarea ca persoanele care prelucreaza datele personale au acces numai la datele necesare si ca aceste date nu pot fi copiate, modificate sau sterse fara autorizare;
h. tinerea unei evidente a persoanelor care au acces la datele cu caracter personal si la modul in care datele cu caracter personal sunt stocate;
i. asigurarea prelucrarii datelor cu caracter personal in conformitate cu prevederile legale aplicabile;
j. asigurarea stocarii datelor in conditii care garanteaza siguranta si confidentialitatea.

11. CERERI SI PLANGERI
In cazul in care aveti orice intrebare, nelamurire, cerere sau plangere referitoare la modalitatea in care Balanced by RB prelucreaza datele cu caracter personal, ne puteti contacta la urmatoarea adresa de email: office@balanced-by-ramona-bercan.ro.
Pentru a ne conforma obligatiilor legale de securitate si confidentialitate a datelor ce ne revin, atunci cand va exercitati unul dintre drepturile de care beneficiati in calitate de persoană vizata, este posibil sa va cerem sa va dovediti identitatea, comunicandu-ne o copie a unui document identificare sau orice alte informatii necesare pentru a verifica faptul ca solicitarea vine din partea persoanei vizate relevante.
Vom lua in considerare orice solicitari sau plangeri pe care le primim si va vom transmite un raspuns cu respectarea termenelor prevazute de lege. Daca nu sunteti multumit de raspunsul nostru sau considerati ca prelucrarea este facuta cu incalcarea legislatiei aplicabile, puteti formula o plangere la autoritatea de supraveghere a datelor din Romania, respectiv la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cu sediul în Bd. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Bucuresti, Romania.